De volgende Tafel van W is op: geheim |
locatie: geheim | kosten: € 20,- | opgeven: via deze website | deelnemers krijgen 1 dag van tevoren instructies per email |

 

De Tafel van W is per email bereikbaar via info@tafelvanw.nl . Wij zien uw opmerkingen, reacties, aanbevelingen en vragen met belangstelling tegemoet.

boterham